O firme

RegioTV poskytuje telekomunikačné služby - prenos nezmeneného televízneho a rozhlasového vysielania, predovšetkým s využitím najmodernejšej technológie IPTV.

Pri IPTV sa na prenos vysielania využívajú siete, ktoré súčasne slúžia aj na prenos internetu. Prípojka môže byť v závislosti od lokality zriadená cez kábel, alebo v niektorých oblastiach aj bezdrôtovo. IPTV podporuje najvyššiu HD kvalitu obrazu, rýchle prepínanie, teletext aj EPG - elektronického programového sprievodcu.

RegioTV poskytuje svoje služby v sieťach zmluvných partnerov - lokálnych poskytovateľov internetu. Pokrytie územia, spolu s kontaktom na predajcov služieb, nájdete na stránke Dostupnosť.

Regiotv bola založená spoločnosťami Alternet s.r.o. (Košice) a Regiotel s.r.o. (Rimavská Sobota). Obe zakladajúce firmy sú členmi Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu - ALPI, ktorej cieľom je podpora rozvoja internetizácie Slovenskej republiky s dôrazom na rozvoj internetizácie v regiónoch. Odtiaľ aj názov tohto podniku - RegioTV. Od roku 2019 je jediným vlastníkom spoločnosti telekomunikačná skupina Regiotel.